Аймақты таңдаңыз
Қазақша
Орысша
Тіркелу Кіру
Басты бет Курстар Web технологияларды қолдану арқылы web-беттерді жасау
Web технологияны қолдана отырып, web парақшаны құру

Web технологияны қолдана отырып, web парақшаны құру

Сабақтар

2 - Сабақ Гиперсілтемені енгізу. Тізімдер мен кестелерді жасау. Блоктар және фреймдер 🔒
3 - Сабақ HTML пішіндері, HTML5 семантикалық құрылымы 🔒
4 - Сабақ Стильдерді қосу және класстарды пайдалану 🔒
5 - Сабақ CSS селекторлары, псевдокластары және псевдоэлементтері 🔒
6 - Сабақ Мәтіннің, шрифтің, фонның негізгі CSS стильдері 🔒
7 - Сабақ CSS тіліндегі сілтемелердің, тізімдердің және кестелердің қасиеттері 🔒
8 - Сабақ Блоктық модель және блоктардың қасиеттері 🔒
9 - Сабақ Ауысулар, трансформациялар және анимациялар 🔒
10 - Сабақ Блоктарды позициялау, сайтты беттеу 🔒
11 - Сабақ Flexbox беттеу және адаптивті дизайн 🔒
12 - Сабақ JavaScript негіздері және HTML кодына сценарийлерді қосу 🔒
13 - Сабақ JavaScript функциялары, нысандары 🔒
14 - Сабақ Браузердің объектілік моделі BOM, құжаттың объектілік моделі DOM және JavaScript оқиғалары 🔒
15 - Сабақ jQuery және Joomla мен WordPress сайттарды басқару жүйелері 🔒